• هپارین 5000
   نام دارو: هپارین 5000
   نام ژنریک: هپارین 5000
   شکل دارویی: آمپول

   ترومبوز وریدی عمقی، آمبولی رییوی، پروفیلاکسی آمبولی، به عنوان ضد انعقاد خون ترانسفوزیون و نمونه های خونی.

  • زینکویت B
   نام دارو: زینکویت B
   نام ژنریک: زینک سولفات + ویتامین B
   شکل دارویی: شربت

   مکمل رژیمی، غذایی

  • نام دارو: تری هگزی فنيديل
   نام ژنریک: تری هگزی فنيديل
   نام تجاری: تريفن
   شکل دارویی: قرص
   نوع بسته بندی: جعبه صد تايی

   شرکت پخش : قاسم،رازی،فردوس،مکتاف
   اطلاعات دارويی :
   1- دسته دارويی : ضد اسپاسم، پارکينسون (آنتی کولينرژيک)
   2- موارد مصرف :
   تری هگزی فنيديل به عنوان يک داروی کمکی در درمان تمامی اشکال پارکينسون شامل انواع پارکينسون پست آنسفاليک، آرترواسکلروتيک و ايديوپاتيک مورد استفاده قرار می گيرد. اين دارو همچنين در کنترل عوارض اکستراپيراميدال ناشی از برخی داروها نظير بنزو ديازپين ها، فنوتيازين ها، تيوتکسين، بوتيروفنون ها استفاده می شود. تری هگزی فنيديل می تواند سبب کاهش دفعات و زمان اختلال در حرکات کره چشم، کاهش ترشح بزاق، کاستن انقباضات اسپاسمی و حرکات غيرعادی (که مشخصه ديسکينزی می باشد) و بهبود رکود ذهنی و افسردگی مشخصه تمام اشکال پارکينسون می شود. تاثير بخشی اين دارو در درمان ديگر اشکال ديسکينزی نظير کره ها هانتينگتون، تورتيکولوز اسپاسموديک و اختلالات وابسته تعيين نشده است.اين دارو معمولاً در حالات اسپاستيکی نظير فلج مغزی و همی پلژی سودمند نمی باشد.در درمانهای طولانی مدت ممکن است به تری هگزی فنيديل تولرانس ايجاد شود.
   3- شرايط نگهداری :
   اين دارو را در ظروف در بسته و در دمای اتاق (30-15) درجه سانتيگراد نگهداری نماييد.

  • نام دارو: آلزانتین

   موارد مصرف

   1- بيماري آلزايمر (متوسط تا شديد)

   2- دمانس واسكولار(Vascular Dementia)

   3- دمانس جسم لووي Lewy Body Dementia))

   4- دمانس فرونتو‌تمپورال (Frontotemporal Dementia)

   5- دمانس مختلط ((Mixed Dementia

   6- ساير اختلالات حافظه

   7- اسكيزو‌فرني كاتاتونيك  (Catatonic Schizophrenia)

   8- . . . .

   عوارض جانبي( شايعتر) شامل: سرف، سرگيجه، سردرد، گيجي، توهم، خستگي (شيوع در مطالعات زير ده درصد مي‌باشد)

   كنتراانديكاسيون: فقط واكنش افزايش حساسيت(Hypersensitivity) به دارو

   هشدارها و احتياطات :

   1- در نارسايي كليوي شديد ماكزمم دوز مصرفي دارو به نصف كاهش مي‌يابد (10mg/dayيا 5mg q 12 hr)

   2- براي مصرف در مادران باردار گروه Bمي‌باشد

   3- در بعضي از بيماران صرعي سبب افزايش حملات مي‌شود كه نياز به تنظيم داروهاي مصرفي بيمار دارد.

   4- مشكلات ادراري تناسلي كه سبب افزايش پی هاش ادرار مي‌شوند ممكن است باعث افزايش سطح پلاسمايي ممانتين شوند (تنظيم دوز).

  • لوزن اچ
   نام دارو: لوزن اچ
   نام ژنریک: لوزارتان 50 + هیدروکلرتیازین 5/12

   HTN،CHF ، MI، نفروپاتي ديابتيكودرمان هايپرتانسيون مزيت اين دارونسبت به بقيه داروهاي اين گروه عدم ايجاد سرفه است

  • نام دارو: دونپزيل
   نام ژنریک: دونپزيل
   نام تجاری: دونپزيل
   شکل دارویی: قرص روكش‌دار
   نوع بسته بندی: 30 عدد روكش‌دار

   درمان فرم خفيف، متوسط و شديد بيماري آلزايمر ، درمان دمانس سالمندي از نوع جسم لووي ، درمان دمانس عروقي

   درمان دمانس ناشي از بيماري پاركينسون

  • نام دارو: زولپيدم
   نام ژنریک: Zolpidem
   نام تجاری: زولپيدم-سبحان
   شکل دارویی: قرص روكش‌دار خط‌دار
   نوع بسته بندی: بسته 100 عددی

   بي‌خوابي  ،   تشخيص كاتاتونيا  ، مشكلات همراه با پاركينسون  ، پي وي اس(permanent vegetative state)                    

  • نام دارو: هيزاريد
   نام ژنریک: Hyzarid
   نام تجاری: لوزارتان/هيدروكلروتيازيد
   شکل دارویی: قرص روكش‌دار خط‌دار
   نوع بسته بندی: بسته 50 عددی

   بيماري فشار خون بالا (هايپرتانسيون)  ،  هايپرتروفي بطن جپ به همراه فشار خون بالا                                       

                               

  • نام دارو: والسارتان

   موارد مصرف:

    درمان فشار خون

   درمان نارسايي قلبي NYHA (New York Heart Association) Class II-IV

   كاهش مرگ و مير قلبي عروقي در بيماران پايدار از نظر باليني و داراي اختلال عملكرد يا نارسايي بطن چپ ناشي از سكته قلبي 

   نفروپاتي ديابتينارسايي قلبي دياستوليك  

   نفروپاتي پروتئينوريك غير ديابتي

   جلوگيري از فيبريلاسيون دهليزي راجعه

   موارد مهمتر براي تجويز دارو:

   والسارتان يك مهار كننده گيرنده آنژيوتانسين 2 مي باشد.

  • نام دارو: مدافینیل
   نام ژنریک: مدافینیل
   شکل دارویی: قرص
   نوع بسته بندی: بسته 100 و 200 تائی

   درمان پرخوابی در بیماران نارکولپسی و اختلالات خواب در بیمارانی که بصورت شیفتی کار می کنند.

  • نام دارو: ریواتکس
   نام ژنریک: ريواستيگمين

   مكانيسم اثر:

   ريواستيگمين يك مهاركننده كولين‌استراز مي‌باشد (كه با وجود مكانيسم اصلي ناشناخته) اين دارو از طريق مهار برگشت‌پذير استيل‌كولين‌استراز (مانند بقيه داروهاي اين دسته) و بوتيريل‌كولين‌استراز (برخلاف ساير داروهاي اين دسته) بر روي مسير عصبي كولينرژيك كه ازپايه پيش‌مغز (basal forebrain) به كورتكس و هيپو‌كامپ مي‌رود اثر گذاشته، سبب افزايش  طول مدت اتصال استيل‌كولين بر روي نورونهاي پست ‌سيناپتيك در اين نقاط شده كه خود منجر به بهبود حافظه، توجه، يادگيري و مراحل مختلف شناختي مي‌شود. 

   موارد مصرف:

   1-درمان دمانس خفيف تا متوسط بيماري آلزايمر (FDA approved)

   2-درمان دمانس خفيف تا متوسط همراه با بيماري پاركينسون (FDA approved)

   3-درمان دمانس عروقي (vascular dementia)

   4-مشكلات رفتاري (سايكوز) همراه با بيماري پاركينسون

   5-درمان دمانس سالمندي از نوع جسم لووي

   كنترانديكاسيون‌ها:

   1-واكنش افزايش حساسيت ( Hypersensitivity) به ريواستيگمين (و ساير carbamate derivatives)

   2-نارسايي كبدي شديد

  • نام دارو: بوسپانکس
   نام ژنریک: بوسپيرون
   نام تجاری: بوسپانکس
   شکل دارویی: قرص
   نوع بسته بندی: جعبه صد تايی

   موارد مصرف : اين دارو جهت کنترل اختلالات اضطرابی با تخفيف کوتاه مدت علائم اضطراب بکار می رود و در مقايسه با داروهای ديگر اثرات خواب آلودگی و تسکين بخش کمتری دارد

  • نام دارو: انوکسان 6000
   نام ژنریک: انوکساپارین 6000
   شکل دارویی: آمپول

   موارد مصرف: پیشگیری از ترومبوزوریدی عمقی بعد از جراحی تعویض لگن یا زانو، پیشگیری از DVTبعد از جراحی شکم. همچنین این دارو از لخته شدن خون در عروق قلبی در مواقع حملات قلبی و درد قفسه سینه جلوگیری می‌کند.

  • نام دارو: وی . ام . پروتئين
   نام ژنریک: مولتی ويتامين مينرال پروتئين
   نام تجاری: وی ام پروتئين
   شکل دارویی: ساشه
   نوع بسته بندی: ساشه

   بسته های حاوی 10 ساشه و هر ساشه محتوی 15 گرم پودر است.
   شرکت پخش : البرز،قاسم،رازی،مکتاف
   اطلاعات دارويی :
   1- دسته دارويی : ويتامين، مينرال، پروتئين
   هر ساشه 15 گرمی حاوی مواد زير می باشد:
   - ويتامين های محلول در چربی
   ويتامين A استات : 1250 IU
   ويتامين D : 125 IU
   ويتامين E : 5/2 IU
   - ويتامين های محلول در آب
   ويتامين B1 : 25/1 ميلی گرم
   ويتامين B2 : 25/1 ميلی گرم
   ويتامين B6 : 125/0 ميلی گرم
   ويتامين B12 : 5/0ميلی گرم
   ويتامين C : 5/12 ميلی گرم
   نياسناميد : 75/3 ميلی گرم
   کلسيم پانتوتنات: 25/1 ميلی گرم
   - مواد معدنی
   کلسيم : 52/214 ميلی گرم
   آهن : 5/2 ميلی گرم
   منيزيم : 25/0 ميلی گرم
   روی : 125/0 ميلی گرم
   منگنز : 25/0 ميلی گرم
   پتاسيم : 768/8 ميلی گرم
   مس : 25/0 ميلی گرم
   يد : 025/0 ميلی گرم
   فسفر : 22/35 ميلی گرم
   کلسيم کازئينات : 517/10 ميلی گرم
   ليزين : 19/736 ميلی گرم
   کولين بی تارتارات : 25 ميلی گرم
   اينوزيتول : 5/12 ميلی گرم
   مقدارکل پروتئين : 60%
   سديم : 15/0%
   سوکروز : 05/4 گرم
   چربی ( حداکثر) : 2%

   2- مقدار مصرف :
   1 تا 2 ساشه در روز و يا طبق نظر پزشک مصرف شود. جهت استفاده از فرآورده، محتويات ساشه در يک ليوان ريخته شده و حدود 115 ميلی ليتر آب ، شير يا نوشيدنی ديگر به آن اضافه شود و پس از هم زدن مصرف شود .
   3- شرايط نگهداری:
   در جای خنک و خشک نگهداری شود.
    

  • ابيليزول
   نام دارو: ابيليزول
   نام ژنریک: آريپيپرازول
   نوع بسته بندی: بسته 30 عددی

   بيماري شيزوفرني   ، بي‌قراري ناشي از شيزوفرني   ، مانيا دوقطبي   ، اختلال رفتاري ناشي از دمانس   ،اختلال افسردگي ماژور ، هيجانات ناشي از اوتيسم   ، ساير اختلالات سايكوتيك               

                               

  • نام دارو: فنوفيبرات
   نام ژنریک: Fenofibrate
   نام تجاری: فنوفيبرات سبحان
   شکل دارویی: كپسول
   نوع بسته بندی: 50 عدد كپسول

   هايپرتري‌گليسريدمي ،  هايپركلسترولمي اوليه  ،  ديس‌ليپيدمي مختلط  ، درمان توام باداروهاي ضد چاقي در سندروم متابوليك                         

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.