شرکت سبحان اُنکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) در سال 81 به نام شرکت فرآورده های شیمی درمانی سبحان (سهامی خاص) تحت شماره 193030 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در سال 83 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از فرآورده های شیمی درمانی سبحان به شیمی درمانی سبحان تغییر نام یافت و در سال 88 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از شیمی درمانی سبحان به داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) تغییر یافته است.

نشانی اینترنتی: www.sobhanoncology.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.